ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.id hot!
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
.co.id hot!
Rp. 120.000,00
1 سال
Rp. 120.000,00
1 سال
Rp. 120.000,00
1 سال
.biz.id
Rp. 120.000,00
1 سال
Rp. 120.000,00
1 سال
Rp. 120.000,00
1 سال
.my.id
Rp. 70.000,00
1 سال
Rp. 70.000,00
1 سال
Rp. 70.000,00
1 سال
.ac.id
Rp. 70.000,00
1 سال
Rp. 70.000,00
1 سال
Rp. 70.000,00
1 سال
.sch.id
Rp. 70.000,00
1 سال
Rp. 70.000,00
1 سال
Rp. 70.000,00
1 سال
.or.id
Rp. 70.000,00
1 سال
Rp. 70.000,00
1 سال
Rp. 70.000,00
1 سال
.web.id
Rp. 70.000,00
1 سال
Rp. 70.000,00
1 سال
Rp. 70.000,00
1 سال
.ponpes.id
Rp. 70.000,00
1 سال
Rp. 70.000,00
1 سال
Rp. 70.000,00
1 سال
.com hot!
Rp. 150.000,00
1 سال
Rp. 150.000,00
1 سال
Rp. 150.000,00
1 سال
.net hot!
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 175.000,00
1 سال
.org hot!
Rp. 170.000,00
1 سال
Rp. 170.000,00
1 سال
Rp. 170.000,00
1 سال
.biz hot!
Rp. 195.000,00
1 سال
Rp. 195.000,00
1 سال
Rp. 195.000,00
1 سال
.info hot!
Rp. 195.000,00
1 سال
Rp. 195.000,00
1 سال
Rp. 195.000,00
1 سال
.asia
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
Rp. 250.000,00
1 سال
.us
Rp. 145.000,00
1 سال
Rp. 145.000,00
1 سال
Rp. 145.000,00
1 سال
.top
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 175.000,00
1 سال
.xyz
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 175.000,00
1 سال
.me
Rp. 400.000,00
1 سال
Rp. 400.000,00
1 سال
Rp. 400.000,00
1 سال
.eu
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 175.000,00
1 سال
.in
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 175.000,00
1 سال
.pw
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 175.000,00
1 سال
.cc
Rp. 400.000,00
1 سال
Rp. 400.000,00
1 سال
Rp. 400.000,00
1 سال
.co
Rp. 450.000,00
1 سال
Rp. 450.000,00
1 سال
Rp. 450.000,00
1 سال
.tv
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
Rp. 500.000,00
1 سال
.pro
Rp. 225.000,00
1 سال
Rp. 225.000,00
1 سال
Rp. 225.000,00
1 سال
.name
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 175.000,00
1 سال
.club
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 175.000,00
1 سال
.space
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 175.000,00
1 سال
Rp. 175.000,00
1 سال
.world
Rp. 543.000,00
1 سال
Rp. 543.000,00
1 سال
Rp. 543.000,00
1 سال
.email
Rp. 300.000,00
1 سال
Rp. 300.000,00
1 سال
Rp. 300.000,00
1 سال
.company

سال
N/A
N/A
.technology
Rp. 325.000,00
1 سال
Rp. 325.000,00
1 سال
Rp. 325.000,00
1 سال
.poker
Rp. 750.000,00
1 سال
Rp. 750.000,00
1 سال
Rp. 750.000,00
1 سال
.host
Rp. 300.000,00
1 سال
Rp. 300.000,00
1 سال
Rp. 300.000,00
1 سال
.online
Rp. 200.000,00
1 سال
Rp. 200.000,00
1 سال
Rp. 200.000,00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution