פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Support Department

Jika anda sedang mengalami kesulitan atau masalah dengan teknis layanan

 Sales Department

Jika anda mempunyai pertanyaan seputar layanan dan penawaran yang disediakan

 Konfirmasi Pembayaran

Khusus untuk konfirmasi pembayaran layanan yang kami sediakan